LEASING NA SPRZĘT DO 100 TYS ZŁOTYCH NETTO BEZ OBOWIAZKU UBEZPIECZENIA TOWARU !!!

Zawsze, gdy to możliwe korzystamy z procedur uproszczonych. Leasing online upraszcza formalności do absolutnego minimum. Dzięki temu przedstawiasz mało dokumentów i szybko dostajesz odpowiedź. W efekcie oszczędzasz czas.

 • OFERUJEMY TWOJEJ FIRMIE:
 • Błyskawiczny czas realizacji umowy – decyzja w ciągu 15 minut!
 • Dostępny przez 24h, 7 dni w tygodniu.
 • Formalności załatwisz przez internet.
 • Bez podpisu małżonki/-a.
 • Pozwala zaliczyć zakup w koszty 2 razy szybciej, niż przy zakupie za gotówkę.
 • Wymaga tylko danych z dowodu osobistego.
 • Pomaga obniżyć wysokość płaconych podatków.
 • Kupisz w ten sposób przedmioty nawet do 100 000 zł netto.
 • Brak dodatkowych kosztów za ubezpieczenie, prowizję czy opłatę za przygotowanie.
 • Dla przedmiotów używanych brak limitu wieku i kosztów wyceny.
 • Bez zabezpieczenia wekslem in blanco, który stosowany jest w tradycyjnym leasingu.
 • Weź leasing teraz

Ibis Finanse - Leasing

LEASING OPERACYJNY

Jest najczęściej wybieranym wariantem przez klientów. Przy tej formie umowy, przedmiot leasingu stanowi składnik majątku leasingodawcy, dlatego na nim spoczywa obowiązek rozliczania amortyzacji. Raty leasingowe natomiast można w całości potraktować jako koszt uzyskania przychodu. Podatek VAT od przedmiotu umowy jest rozłożony w czasie i płatny razem z ratami leasingowymi. W przypadku zawarcia umowy na pojazd okres leasingu wynosi minimum 2 lata a maksymalnie 7 lat. Czas trwania umowy może być dłuższy, gdy bierzemy w leasing maszyny czy urządzenia.

 • OFERUJEMY TWOJEJ FIRMIE:
 • szybki proces wydania decyzji leasingowej
 • analizę uproszczoną na podstawie dokumentów rejestrowych firmy
 • możliwość ubiegania się o leasing także w procedurze standardowej, w oparciu o dokumenty finansowe
 • przejrzyste warunki umowy leasingowej
 • możliwość wyboru waluty leasingu, wielkości pierwszej wpłaty, okresu trwania i rodzaju leasingu.
 • Wyślij wiadomość

Ibis Finanse - Leasing
Ibis Finanse - Leasing

LEASING FINANSOWY

to rodzaj umowy w której leasingobiorca jest zobowiązany dokonywać odpisu amortyzacji środka trwałego. Do kosztów uzyskania przychodów odbiorca może zaliczyć jedynie część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT od rat, za cały czas trwania umowy leasingowej jest płatny z góry przy pierwszej racie. W przypadku leasingu finansowego okres trwania umowy może być krótszy niż w leasingu operacyjnym, co korzystnie wpływa na zobowiązania podatkowe. Dodatkowo po uregulowaniu ostatniej raty przedmiot leasingu staje się własnością leasingobiorcy.

 • OFERUJEMY TWOJEJ FIRMIE:
 • szybki proces wydania decyzji leasingowej
 • analizę uproszczoną na podstawie tylko dokumentów rejestrowych firmy
 • możliwość ubiegania się o leasing także w procedurze standardowej, w oparciu o dokumenty finansowe
 • przejrzyste warunki leasingu
 • możliwość wyboru waluty leasingu, wielkości pierwszej wpłaty, okresu trwania i rodzaju leasingu.
 • leasing finansowy, w którym część odsetkowa raty stanowi koszt uzyskania przychodu
 • Wyślij wiadomość

PRĄD ZA DARMO?!

RATA NIŻSZA NIŻ RACHUNEK ZA PRĄD?!

W ramach zakupu ratalnego możliwe jest finansowanie nawet do 120 m-cy a rata może być niższa od aktualnie płaconego rachunku za prąd.

FOTOWOLTAIKA

Zadzwoń teraz Szczegóły